אנו עוסקים בדיני המס הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי, תחום עיסוק נוסף הוא פירוקים, פשיטת רגל ונדל"ן
בתרון, בר-טוב
משרד עורכי דין
Bitron, Bar-tov
Law office
פשיטת רגל פירוקים כופר עבירות מס
עמוד הבית צוות המשרד גיליון "בניגוד לחוק" מקרים דחופים חדשות ועדכונים קישורים צור קשר
חפש באתר

תחומי עיסוק המשרד
OpenCube CSS Menu


עבירות מס | כופר מס | מאמר

המרת כתב אישום בכופר כסף

הקדמה :

רשויות המס במקרים מסוימים יכולים להמיר את עבירות המיסים בתשלום כופר כסף.
יש לציין כי קיימות ברשות המיסים וועדות כופר הדנות בנושאי מע"מ, מס הכנסה, מס קניה, מיסוי מקרקעין שתפקידן לקבוע האם להטיל כופר מס ואם כן מהו סכום הכופר שיש לשלם.
במידה וועדת הכופר החליטה על תשלום כופר ותשלום הכופר שולם נפסקים ההליכים המשפטים לעניין אותה עבירה ואין להמשיך בהליכים כנגד אותו אדם ששילם את הכופר.
המקור החוקי שממנו שואבות רשויות המס את כוחן בהפעלת הסמכות להטלת כופר כסף בעבירות מס קבוע בסעיף 221 לפקודת מס הכנסה, סעיף 121 לחוק מס ערך מוסף, סעיף 25 לפקודת מס קניה, סעיף 231 א' לפקודת המכס.

העבירות שבהן ניתן יהיה לפנות להליך של בקשת כופר:
בקשה להמרת כתב אישום בכופר כסף תוגש בעבירות מס מהותיות שיש בהן יסוד: כוונה / מודעות / זדון להתחמק מתשלום מס להבדיל מעבירות מס טכניות שבהן תוגש בקשה לתשלום קנס מנהלי.


השיקולים המנחים את וועדות כופר בעד הטלת כופר כסף בעבירות מס :

 • קולת העבירה - היקף כספי של העבירה קטן יחסית.
 • מידת אשמתו של העבריין - בדרך כלל הרשות החוקרת נותנת את המלצתה על מידת אשמתו של הנאשם.
 • פסיקת בית המשפט במקרים דומים- באם מדובר במכת מדינה הדבר עלול לפגוע בסיכוים להטלת כופר כסף אולם כל מקרה יבחן לפי נסיבותיו הספציפיות של אותו מקרה.
  מידת מעורבותו של מבצע העבירה - ב
  מקרה של מספר אנשים שמעורבים בביצוע העבירה יבדקו האם מדובר באדם שהגה את הרעיון ותכננן את ביצוע העבירה למול אדם שנגרר ולא תכנן את ביצוע העבירה אלא היה רק "בורג במערכת ".
 •  פרמטר נוסף שיש לו לתת משקל הינו תדירות ביצוע העבירה.
 • מצבו האישי של מבצע העבירה ושל משפחתו התלויה בו התייחסות לגילו של מבצע העבירה האם מדובר באדם צעיר או מבוגר, מחלה, נכות, אסון אישי, מספר הנפשות במשפחה ומה תלותן במבצע העבירה. 
 • להלן מספר שיקולים מהותיים נוספים - הסרת המחדל בדרך של תשלום המס, תיקוני דוחות, חרטה של אותו אדם על ביצוע המעשה.
 • עבר נקי - הסתבכות ראשונה עם החוק.
 • מידת שיתוף הפעולה עם הרשות החוקרת – מידת שיתוף הפעולה עם הרשות החוקרת מהווה שיקול מנחה נוסף.
 • חלוף זמן - ככל שחולף יותר זמן מקרות האירוע עד שננקטו הליכים או שהוגש כתב אישום נפגע הנאשם ויש לכך משמעות שהוועדה יכולה לקחת בחשבון. יחד עם זאת הועדה תבדוק שחלוף הזמן לא נבע מעיכוב של מבצע העבירה .
  לדוגמא בע"פ 2848/90 בוטל עונש מאסר בפועל שנגזר על המערער וזאת בשל עינוי הדין שנגרם למערער כתוצאה מהתארכות ההליכים של הדיון שכן עברו 10 שנים מהיום שבו בוצעה העבירה האחרונה ועד למועד מתן גזר הדין. יש להדגיש כי התארכות ההליכים נבעה כתוצאה מאילוצי המערכת המשפטית ובשל עמדת הפרקליטות ולכן בית המשפט קיבל את טענת המערער וביטל את עונש המאסר בפועל שנגזר עליו.
  לסיכום
  סוגיה זו, כאשר עונש ניתן במרחק רב מאוד מזמן ביצוע העבירה אפקט ההתרעה פוחת במידה ניכרת ובנוסף ניתן לומר כי הנאשם נטל חלק מעונשו, משום שחרב הדין התהפכה מעל לראשו והוא היה במצב של חוסר אונים לגבי גורלו וחירותו במשך תקופה שחורגת ממידה סבירה.
 • תרומתו של אותו מבצע העבירה לקהילה ולציבור- תרומה למדינה, למשל אדם בעל רקע בטחוני שעבד ותרם למדינה או נכה צה"ל שנפגע במהלך שירותו.
 • אי הפקת רווח מביצוע העבירה - למשל עובד שכיר בחברה שבפועל לא נהנה ולא הפיק רווח כספי מביצוע העבירה.

 

השיקולים המנחים את וועדות הכופר נגד הטלת כופר כסף בעבירות מס:

 • גורם הרתעה בתחומי עיסוק שונים - למשל רואה חשבון שמכיר את החוק היטב ולמרות זאת סרח וביצע עבירה במסגרת מילוי תפקידו.
 • תחומי עיסוק שיש בהם חובת אמון או נאמנות- לדוגמא עו"ד חבר דירקטוריון.
 • להלן מספר שיקולים מהותים נוספים- חומרת העבירה, אי הסרת מחדל, משך ביצוע העבירה, סכום המס שהועלם, נאשם בעל הרשעות קודמות, עבירה חוזרת.
 • הוטל כופר בעבר ולמרות זאת אותו אדם ביצע שוב עבירת מס.
 • ביצוע עבירות נוספות לפי חוק העונשין בנוסף לעבירות מתחום המס- למשל קבלת דבר במרמה ו/או שוחד.

לסיכום,כאשר וועדת הכופר שוקלת להטיל כפר כסף היא בודקת את הפרמטרים שצוינו לעיל כאשר בראש מעינה היא בוחנת :

 1. האם בוצעה עבירת מס. האם יש ראיות מספיקות להגשת כתב אישום.
 2. האם הטלת כופר כספי מתאימה לנסיבות המקרה ובנוסף לא יפגע מנגנון ההרתעה של רשויות המס.
 3. מהו שיעור הכופר שיש לשלם תוך התייחסות לסכום המחזור שלא דווח וסכום המע"מ שלא שולם.

חשוב לציין, כי ההחלטה הסופית באם לשלם את סכום הכופר או לא, נתונה בידי מבצע העבירה ובמידה והוא מסרב ימשכו ההליכים בבית המשפט.
כיום החלטות ועדות הכופר מתפרסמות באתר של רשות המסים אולם שמות מבצעי העבירות לא פורסמו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות וחובת הסודיות הקיימת בדיני המס.
לנוחיותכם חילקנו את החלטות ועדות הכופר ל 2 קבוצות :

 • למקרים שבהם וועדת הכופר החליטה להשית כופר ו/או להקטינו.
 • למקרים שבהם וועדת הכופר החליטה לדחות את הבקשה לכופר ו/או המליצה להגשת כתב אישום.

מאמר זה נכתב ע"י עמית בר-טוב עו"ד המתמחה בעבירות מס ויצוג בועדות כופר מס מול רשות המיסים.

תוכן מאמר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו תחליף ליעוץ משפטי שניתן ע"י עו"ד.

 

1.  מקרים שהושת כופר בעבירות מס
להלן קובץ החלטות ועדות כופר מרשות המסים שבהם הוחלט להשית כופר ו/או להקטינו. בקובץ זה מספר רב של החלטות כופר שבהם מפורטים הטעמים להחלטות. בנוסף מצורף מאמר שמסביר מהם השיקולים שמנחים את ועדות הכופר השונות שנכתב בלשון פשוטה על ידי עו"ד עמית בר-טוב.

2.  מקרים שהוועדה דחתה בקשת כופר
להלן קובץ החלטות שבהן הוועדה החליטה לדחות את הבקשה לכופר ו/או המליצה על הגשת כתב אישום בגין עבירות מס.

3.  החלטות ועדות הכופר | דחית בקשות
להלן פירוט ההחלטות של ועדות הכופר ( מחצית שנייה - שנת 2007) שבהן הוחלט לדחות את בקשת הכופר.
בחלק מההחלטות ציינו והדגשנו פרטים מהותים שועדות הכופר בחנו ושקלו כגון : גורם הרתעה בתחומי עיסוק שונים, תחומי עיסוק שיש בהם חובת אמון או נאמנות ואי הסרת מחדל.

4.  החלטות ועדות כופר מס | קבלת בקשות
פירוט ההחלטות של ועדות הכופר ( מחצית שנייה - שנת 2007) שבהן הוחלט לקבל את בקשת הכופר ו/או הוקטן סכום הכופר.
בחלק מההחלטות צוינו והודגשו פרטים מהותים שועדות הכופר בחנו ושקלו שתרמו לקבלת ההחלטה. עו"ד עמית בר-טוב מייצג לקוחתיו בועדות הכופר השונות.  חזור למעלה  חזור למעלה גירסה להדפסה  הדפסה שלח לחבר  שלח לחבר שלח לחבר  הוסף למועדפים  Rss

חדשות ועדכונים

מאמרים בענייני מס
מאמרים בענייני מס
למידע נוסף


מאמר לפי חוק איסור הלבנת הון בסוגית עיצום כספי
מאמר זה דן באדם שנכנס לשטחי מדינת ישראל עם חמישים אלף דולר במזומן, פיצל את הכסף, לא דיווח ויצא בעיצום כספי של 0 ש"ח בלבד. - הכיצד ?
למידע נוסף


מאמר חדש בנושא עבירות מס
מאמר זה דן במקרים של אי הסרת מחדל בעבירות מס שלא יוביל בהכרח למאסר בפועל !
למידע נוסף


גיליון "בניגוד לחוק"

משרד בתרון, בר-טוב | רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החיל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510 |
תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד. הגלישה באתר בכפוף לתקנון.
עבירות מס

עבירות מס | הלבנת הון | טיפים לנחקר בעבירות מס | זכויות העצור להיפגש עם עו"ד | כופר | קנס מנהלי | גילוי מרצון | עיצום כספי | עבירות מס מהותיות |עבירות מס טכניות | פשיטת רגל | חדשות ועדכונים | שיתוף פעולה | מאמרים


האתר פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים
כל הזכויות שמורות למשרד בתרון, בר-טוב.