אנו עוסקים בדיני המס הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי, תחום עיסוק נוסף הוא פירוקים, פשיטת רגל ונדל"ן
בתרון, בר-טוב
משרד עורכי דין
Bitron, Bar-tov
Law office
פשיטת רגל פירוקים כופר עבירות מס
עמוד הבית צוות המשרד גיליון "בניגוד לחוק" מקרים דחופים חדשות ועדכונים קישורים צור קשר
חפש באתר

תחומי עיסוק המשרד
OpenCube CSS Menu


החלטות ועדות כופר מס | קבלת בקשות

עבירות מס קובץ החלטות שבהן נתקבלו בקשות כופר מס  ו/או הוקטן סכום הכופר

 

 למאמר בנושא כופר מס  בגין עבירות מיסים ופירוט השיקולים שמנחים את ועדות הכופר השונות

 


החלטת כופר מס הכנסה 64/07  

הנושא: פיצול משכורות

העובדות:

מנהל חשבונות מאזור המרכז, נחשד בפיצול משכורות על שם בני משפחתו בשנים1995-2005

בסכום של 763,176 ₪ ) עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, (בעבר נדחתה בקשתו לכופר.

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 120,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 שיתוף פעולה בחקירה.

2.2 המלצת הפרקליטות.

2.3 סכום הכופר נגזר מסכום המס שנחסך.

  • בהחלטה זו ניתן לראות כי מידת שיתוף הפעולה עם הרשות החוקרת והמלצת הפרקליטות היו גורם משמעותי בקבלת ההחלטה של ועדת הכופר וזאת בנוסף לשאר הנימוקים שצוינו בהחלטה לעיל.

החלטת כופר מס הכנסה 65/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

מנהל ובעל מניות בחברה מאזור המרכז העוסקת בפרסום, נחשד כי בשנים 2003-2006 דרש

הוצאות פרטיות כעסקיות בסכום של כ- 540,000 ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה(.

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 40,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 סכום העבירה.

2.2 סכום המס המועלם.

2.3 המלצת היחידה החוקרת.

  • יודגש, המלצת היחידה החוקרת הינו שיקול מהותי להטלת כופר מס וברוב החלטות שצוינו ופורסמו על ידי רשויות המס ישנה קורלציה בין המלצת הרשות החוקרת לבין השתת כופר מס.

החלטת כופר מס הכנסה 66/07 

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

פרופסור לכלכלה ממרכז הארץ, נחשד בהשמטת הכנסות בשנים 1994-2003 הנובעות מהחזרי

מס ומתקבולים בחו"ל בסכום של כ - - $422,00  עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 250,000ש"ח

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 הסרת המחדלים.

2.2 המלצת הפרקליטות.

  • זהו מקרה שבו הסרת המחדלים תרמה בצורה מהותית להשתת כופר מס וזאת משום שהסרת המחדל הקטינה את הנזק שנגרם לקופה הציבורית ובנוסף מהווה אינדיקציה כי חרטת הנאשם הינה כנה ואמיתית.

החלטת כופר מס הכנסה 67/07

הנושא: סיוע לאחר להתחמק ממס רכישה

העובדות:

עו"ד ממרכז הארץ נחשד בסיוע לאחר להתחמק ממס רכישה בשנת 2000

עבירות מס עפ"י סעיף 98 ג' לחוק מיסוי מקרקעין

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 20,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 סכום העבירה.

2.2 עבירה חד פעמית.

2.3 סכום המס המועלם.

2.4 המלצת הפרקליטות.

  • זהו מקרה חריג משום שישנם תחומי עיסוק שבהם גורם ההרתעה מקבל חשיבות עליונה כגון עו"ד אשר הינו מייצג ולו חובת אמון מוגברת.

החלטת כופר מסהכנסה / 71/07 הקטנת כופר מס

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

מנהל ובעל מניות בחברות מאזור המרכז, נחשד בהעלמת הכנסות הנובעות מדיווידנד ומרווחים

הראויים לחלוקה בסכום של כ- 2.3 מיליון ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

בעבר הושת כופר בסך של מיליון ₪.

החלטה:

1. הועדה החליטה להקטין את סכום הכופר לסך של 750,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 מצב בריאותי.

2.2 מצב אישי.

2.3 המלצת הפרקליטות.

  • יש לציין כי מצב בראותי ומצב אישי של מבצע העבירה הינם קריטריונים שהוועדה בוחנת ובמידה ומדובר באדם מבוגר או אדם חולה קריטריונים אלו נלקחים בחשבון לפני קבלת ההחלטה.

בקשה נוספת / החלטת כופר מס הכנסה 72/07  

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

בעלי מניות בחברות העוסקות בשיווק ואלקטרוניקה מאזור המרכז, נחשדו בהעלמת הכנסות

2001-2004 בסכום של 1,260,000 ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.

בעבר נדחתה הבקשה לכופר.

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 220,000ש"ח

2. הנימוקים להחלטה

2.1 שיתוף הפעולה.

2.2 מצב בריאותי.

2.3 הסרת המחדלים.

2.4 המלצת היחידה החוקרת.

2.5 המלצת הפרקליטות.

2.6 מצב אישי.

2.7 הנאשם המרכזי נפטר.

החלטת כופר מס הכנסה 77/07

הנושא: חשבוניות כוזבות

העובדות:

קבלן לעבודות פיתוח מאזור הצפון נחשד כי כלל בספריו חשבוניות כוזבות בשנת 2000 בסכום של178,603 עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 45,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 שיתוף הפעולה בחקירה.

2.2 סכום העבירה.

2.3 משך ביצוע העבירה

2.4 הסרת המחדלים.

2.5 המלצת היחידה החוקרת.

  • בהחלטה זו מלבד הפרמטרים שצוינו יש לציין כי מדובר בעבירה שבוצעה בשנת 2000 , במילים אחרות לחלוף הזמן מקרות האירוע עד שננקטו הליכים ישנה חשיבות עליונה משום שניתן לטעון שנגרם עינוי דין כתוצאה מהתארכות הליכים.

החלטת כופר מס הכנסה 78/07 

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

פסיכולוגית מאזור הצפון נחשדה בעבירות מס ובהעלמת הכנסות בשנים 2000-2004 בסכום של 687,415 ₪ ) עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה(.

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 120,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. מצב אישי.

2.2. המלצת הפרקליטות.

החלטת כופר מס הכנסה 79/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

בעל מניות ומנהל בחברה מאזור הצפון העוסקת בבניה, נחשד בהעלמת הכנסות בשנים1999-2001 בסכום של כ- 240,000 ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה(

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 40,000

2. הנימוקים להחלטה –

3. 2.1 סכום העבירה.

3.1. סכום המס המועלם.

3.2. המלצת הפרקליטות.

החלטת כופר מס הכנסה 80/07 

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

בעל עסק להכשרה בתחום החינוך מאזור המרכז, נחשד בהעלמת הכנסות בשנים2001-2004

בסכום של כ- 120,000 ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 25,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 שיתוף פעולה בחקירה.

2.2 סכום העבירה.

2.3 המלצת היחידה החוקרת.

2.4 המלצת הפרקליטות.

החלטת כופר מס הכנסה 81/07 הקטנת כופר

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות

בעל קונדיטוריה מאזור הצפון, נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2003-2004 בסכום של 245,265 ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה). בעבר הושת כופר בסך של 40,000ש"ח.

החלטה:

1. הועדה החליטה להקטין את סכום הכופר לסך של 30,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 המלצת היחידה החוקרת.

החלטת כופר מס הכנסה 82/07 – הקטנת כופר

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

שכיר מאזור המרכז, העוסק גם במסחר בכלי רכב נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 1999-2004

בסכום של 231,192 ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה(

בעבר הושת כופר בסך של 35,000ש"ח.

החלטה:

1. ועדת הכופר החליטה להקטין את סכום הכופר לסך של 23,500

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. המלצת היחידה החוקרת.

2.2. מצב אישי.

החלטת כופר מס הכנסה 83/07 – הקטנת כופר

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

בעל עסק לייצור תפאורות מאזור הצפון נחשד בהעלמת הכנסות בשנים2000-2001 בסכום של

601,472 ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה(.

בעבר הושת כופר בסך של 120,000.

החלטה:

1. ועדת הכופר החליטה להקטין את סכום הכופר לסך של 60,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. המלצת היחידה החוקרת.

2.2. המלצת הפרקליטות.

החלטת כופר מס הכנסה 84/07 – הקטנת כופר

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

סוחר רכב מאזור הצפון, נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 1999-2003 בסכום של 440,000 ₪

)עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה(

בעבר הושת כופר בסך של 110,000ש"ח.

החלטה:

1. ועדת הכופר החליטה להקטין את סכום הכופר לסך של 70,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 מצב בריאותי.

2.2 הסרת המחדלים.

2.3 מצב אישי.

 

החלטת כופר מס הכנסה 85/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

גמלאי צה"ל מאזור המרכז, עוסק במתן הלוואות וניכיון שיקים, נחשד בהעלמת הכנסות משנת

1994 ואילך בסכום של כ- 1,500 ₪ לחודש (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 40,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. המלצת היחידה החוקרת.

החלטת כופר מס הכנסה 88/07

הנושא: פיצול משכורות

העובדות:

שכיר בתחום התקשורת מאזור המרכז, נחשד בפיצול משכורותיו בשנים 2003 ו- 2005 בסכום של 330,000 ₪ עבירות מס - עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה(.

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 70,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. המלצת היחידה החוקרת.

2.3. מצב אישי

החלטת כופר מס הכנסה 89/07

הנושא: דרישת הוצאות פחת שלא כדין

העובדות:

בעלי מניות בחברות העוסקות ברכישת נדל"ן, שהינם תושבי חוץ נחשדו בדרישת הוצאות פחת מבנה שלא כדין בשנים 1999-2005 בסכום של כ- 3.4 מיליון ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 217 לפקודת -

מס הכנסה).

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 400,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. מידת הזדון הנמוכה.

2.2. המלצת היחידה החוקרת.

2.3. המלצת הפרקליטות.

2.4. לא היתה השלכה על חבות המס של החברות.

החלטת כופר מס הכנסה 90/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

בעלי מניות בחברה מאזור המרכז העוסקת בטקסטיל נחשדו בהעלמת הכנסות בשנים1999-2003 בסך 810,000 ₪ (עבירות עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 200,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. מצב בריאותי.

2.2. מצב אישי.

2.3. המלצת הפרקליטות

החלטת כופר מס הכנסה 91/07 

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

שכיר באולם שמחות ובנוסף בעל נכס המושכר למגורים מאזור המרכז, נחשד בהעלמת הכנסות

2005 בסכום של כ- 650,000 ₪ בנוסף העלים הכנסות מהשכרת – כשכיר ומטיפים בשנים 2000

נכס משנת 2004 בסכום של כ- 49,000 ₪ בכל שנה (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 180,000

2. הנימוקים להחלטתה –

2.1 סכום העבירה.

2.2 המלצת היחידה החוקר.

החלטת כופר מס הכנסה 92/07 – הקטנת כופר

הנושא: פיצול משכורות

העובדות:

שכיר בחברה מאזור המרכז, העוסקת בהסעות באזור הצפון, נחשד בפיצול משכורותיו לבנותיו בשנים 1999-2002 החיסכון במס מגיע לסך של כ- 80,000 ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת –

מס הכנסה).

בעבר הושת כופר בסך של 50,000

החלטה:

1. הועדה החליטה להקטין את סכום הכופר לסך של 30,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום המס המועלם.

2.2. המלצת היחידה החוקרת.

2.3. סכום הכופר שהוטל עליו היה גבוה ביחס למעורבים האחרים

החלטת כופר מס הכנסה 94/07 – הקטנת כופר

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

שכיר מאזור המרכז העוסק בעריכת אירועים נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2004-2005 בסכום

של 217,770 ₪ )עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה(

בעבר הושת כופר בסך של 60,000.

החלטה:

1. ועדת הכופר החליטה להקטין את סכום הכופר לסך של 30,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. מצב בריאותי.

2.2. המלצת היחידה החוקרת.

2.3. מצב אישי.

2.4. נכה בשיעור 75%

2.5. מצב כלכלי קשה מאוד.

  • במקרה דנן נראה כי מצבו האישי של מבצע העבירה והעובדה שמדובר באדם בעל נכות בשיעור של 75% ומצבו הכלכלי הקשה מאוד עזרו לוועדה להחליט ולהשית כופר וזאת למרות שבעבר הושת על אותו מבצע העבירה כופר !

החלטת כופר מס הכנסה 96/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

שחקן כדורגל מאזור המרכז, נחשד בהעלמת הכנסות של סכומי כסף שקיבל מעבר לחוזה בשנת

2004 בסכום של 15,000 ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 5,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 סכום העבירה.

2.2 משך ביצוע העבירה.

2.3 סכום המס המועלם.

2.4 המלצת היחידה החוקרת.

החלטת כופר מס הכנסה 98/07 – הקטנת כופר

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

בעל עסק לממכר ירקות מאזור הצפון העוסק גם בניכיון שיקים, נחשד בהעלמת הכנסות בשנים

2000-2003 בסכום של כ- 240,000 ₪ ( עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

בעבר הושת כופר בסך 50,000ש"ח.

החלטה:

1. הועדה החליטה להקטין את סכום הכופר לסך של 40,000

2. הנימוקים להחלטה

2.1 הסרת המחדלים.

2.2 המלצת היחידה החוקרת

2.3 מצב אישי.

  • אחד הקריטריונים החשובים ביותר הינו הסרת המחדל בדרך של תשלום המס בנוסף לשאר הנימוקים שצוינו בהחלטה.

החלטת כופר מס הכנסה 99/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

מנהל בחברה העוסקת בבניה מאזור הצפון, נחשד בהעלמת הכנסות בכך שדרש בספריו הוצאות כוזבות בשנים 2001-2003 בסכום של 217,430ש"ח עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה)

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 40,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. המלצת היחידה החוקרת.

החלטת כופר מס הכנסה 100/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

מנהל ובעל מניות בחברה מאזור הצפון העוסקת בניהול מוסדות לחוסים, נחשד בהעלמת הכנסות בכך שדרש בספריו הוצאות כוזבות בשנים 2000-2003 בסכום של 453,890 ₪) עבירות מס לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 150,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 סכום העבירה.

2.2 הסרת המחדלים.

2.3 המלצת היחידה החוקרת.

החלטת כופר מס הכנסה 101/07 – הקטנת כופר

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

קבלן בניין מאזור הצפון, נחשד בהעלמת הכנסות בכך שדרש בספריו הוצאות כוזבות בשנים

001-2002 בסכום של 180,000 ש"ח (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה( . בעבר הושת כופר בסך של 40,000

החלטה:

1. הועדה החליטה להקטין את סכום הכופר לסך של 30,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 המלצת היחידה החוקרת.

2.2 מצב אישי.

2.3 פגיעה בעסקיו עקב מלחמת לבנון.

  • בחלטה זו נציין כי זו הפעם הראשונה כי וועדת הכופר שוקלת קריטריון נוסף שהינו פגיעה בעסקיו של קבלן בניין עקב מלחמת לבנון ! במילים אחרות הוועדה שוקלת את נסיבות האירוע גם לפי המצב ששרר בארץ באותה תקופה. לסיכום , ביצוע עבירת מס כתוצאה ממשבר כלכלי בזמן מלחמה יכול להוות שיקול נוסף להטלת כופר כסף בעבירות מס.

החלטת כופר מס הכנסה 102/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

רופא מומחה מאזור הצפון העוסק גם במתן חוות דעת רפואית, נחשד בהעלמת הכנסות בשנים2000-2004 בסכום של 560,700 ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 200,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. המלצת היחידה החוקרת.

2.2. המלצת הפרקליטות.

 

החלטת כופר מס הכנסה 104/07 – הקטנת כופר

הנושא : הצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר

העובדות:

שכיר ובעל משק חקלאי מאזור הצפון, נחשד בהצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר בשנים 1998-2002 המס הנחסך מגיע לסך של 172,847 ₪ )עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה) .

בעבר הושת כופר בסך של 60,000ש"ח.

החלטה:

1. הועדה החליטה להקטין את סכום הכופר לסך של 30,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. הסרת המחדלים.

2.2. המלצת היחידה החוקרת.

2.3. מצב אישי.

2.4. מוגבל באמצעים עפ"י החלטת ראש ההוצאה לפועל.

2.5. מצב נפשי קשה של רעייתו.

 

החלטת כופר מס הכנסה 105/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות

בעל מספרות מאזור הצפון, נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 1997-2002 בסכום של 336,000 ₪ בעבר נדחתה הבקשה לכופר.

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 100,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. המלצת היחידה החוקרת.

2.3. המלצת הפרקליטות.

החלטת כופר מס הכנסה107/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

רופא שיניים, מנהל מרפאות שיניים מאזור הצפון, נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2002-2006

בסכום של 190,222 ₪ )עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 50,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. המלצת היחידה החוקרת.

החלטת כופר מס הכנסה 108/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות

בעל מסעדה מאזור המרכז נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2203-2005 בסכום של כ- 3000,000 ₪

(עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 100,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 סכום העבירה.

2.2 הסרת המחדלים

2.3 המלצת הפרקליטות.

החלטת כופר מס הכנסה 109/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

מנהלים ובעלי חברה מאזור המרכז העוסקת בהשכרת חדרים נחשדו בהעלמת הכנסות בשנים 2005-2007 בסכום של כ- 150,000 ₪ )עבירות עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה)

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 50,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. המלצת היחידה החוקרת.

החלטת כופר מס הכנסה 110/07

הנושא: הוצאות כוזבות

העובדות:

מנהל ובעל מניות בחברות מאזור המרכז העוסקות במכירת בגדים נחשד בהעלמת הכנסות, בכך

שדרש בספריו הוצאות כוזבות בשנים 2002-2003 בסכום של כ- 660,000 ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 200,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. המלצת היחידה החוקרת.

2.2. המלצת הפרקליטות.

החלטת כופר מס הכנסה 113/07

הנושא: סיוע לאחר להתחמק ממס

העובדות:

מנכ"ל חברה מאזור הדרום, נחשד בסיוע לאחד מעובדיו להתחמק ממס בסכום של 169,722

)עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.)

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 40,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. המלצת הפרקליטות.

2.3. עבירת סיוע.

החלטת כופר מס הכנסה 116/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

בעל עסק להובלות מאזור ירושלים, נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2004

כ- 440,000 ₪ )עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 100,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. המלצת היחידה החוקרת

החלטת כופר מס הכנסה 121/07 

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

מארגנת קבוצות לבנייה משותפת של מבני מגורים מאזור ירושלים, נחשדה בהעלמת הכנסות

בשנת 2000 בסכום של כ- 300,000 ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 60,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 המלצת היחידה החוקרת.

2.2 מצב אישי.

2.3 סכום העבירה.

החלטת כופר מס הכנסה 122/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

מנהל ובעל מניות בחברה מאזור ירושלים העוסקת בחלפנות כספים ובהלוואות, נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2000-2004 בסכום של כ- 150,000 ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 50,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. המלצת היחידה החוקרת.

החלטת כופר מסה כנסה 123/07 

הנושא: משכורות כוזבות

העובדות:

חברה מאזור ירושלים העוסקת בהובלות והסעות, נחשדה בתשלום משכורות כוזבות בשנים 2000-2004 בסכום של כ- 320,000 ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה(.

בעבר הושת כופר בסך של 80,000

החלטה:

1. הועדה החליטה להקטין את סכום הכופר לסך של 50,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. הסרת המחדלים.

2.3. המלצת היחידה החוקרת.

2.4. המלצת הפרקליטות.

2.5. נחתם הסכם בפקיד שומה אזרחי, לפיו סכום המשכורות המועלם מגיע לסך של ₪ כ- 170,000

החלטת כופר מס הכנסה 124/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

בעל עסק מאזור ירושלים לממכר מוצרי יודאיקה, נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 1998-2004

בסכום של כמיליון (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 300,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. הזמן שחלף מביצוע העבירה.

2.2. המלצת היחידה החוקרת.

2.3. מצב אישי.

2.4. המלצת הפרקליטות.

2.5. גילו המתקדם.

הקטנתכופרהחלטת כופר מס הכנסה 127/07  

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

קבלן שיפוצים מאזור המרכז, נחשד בהעלמת הכנסות בשנת 2003 בסכום של 433,000 ₪(עבירות מס עפ"י סעיף 217 לפקודת מס הכנסה(.

בעבר הושת כופר בסך של 60,000ש"ח.

החלטה:

1. הועדה החליטה להקטין את סכום הכופר לסך של 30,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. המלצת היחידה החוקרת.

2.2. כפוף להסרת המחדלים.

2.3. מדובר בעבירה חד פעמית שנעשתה ברשלנות.

החלטת כופר מס הכנסה 128/07 

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

קבלן שיפוצים מאזור הדרום, נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2003-2007 בסכום של כ- 465,000 ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 220 ).

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 70,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. המלצת היחידה החוקרת.

2.3. מצב אישי.

 

החלטת כופר מס הכנסה 129/07 

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

בעל עסק לעבודות חשמל ושיפוצים מאזור המרכז, נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2002-2004

בסכום של כ- 580,000 ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.(

החלטה:

1. ושת כופר בסך של 170,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 שיתוף הפעולה בחקירה.

2.2 סכום העבירה.

2.3 המלצת היחידה החוקרת.

2.4 מצב אישי.

החלטת כופר מס הכנסה 130/07 

הנושא: תיאום מס

העובדות:

מנהלת חשבונות מאזור הצפון, נחשדה בכך שעבדה בשני מקומות עבודה מבלי שערכה תיאום

מס, המס הנחסך מגיע לסך של 68,000 ₪ (עבירות עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 20,000

2. הנימוקים להחלטה –.

2.1 סכום העבירה

2.2 המלצת היחידה החוקרת

2.3 סכום המס המועלם.

2.4 מצב אישי.

החלטת כופר מס הכנסה 131/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

בעל מינימרקט מאזור הצפון העוסק גם במתן הלוואות וניכיון שיקים, נחשד בהעלמת הכנסות

1999-2004 בסכום של כ- 490,150 ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה בשנים)

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 150,000

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. המלצת היחידה החוקרת.

להלן החלטות וועדת כופר מע"מ ומכס שבהן התקבלהה חלטה להמיר אתהעבירות בכופר:

 

החלטת כופר מע"מ ומכסמס13/07

הנושא: העלמת עסקאות

העובדות :

עוסקת מאזור הצפון שעיסוקה בגיוס עובדים ואספקת עובדי ניקיון, חשודה בהעלמת עסקאות

בשנים 2006-2005 בסכום מס של 233,676 ₪ ( עבירות מס עפ"י סעיף 117 ב' לחוק מע"מ).

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 40,000

2. הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר -

2.1 המלצת המחלקה המשפטית.

2.2 הסרת המחדל – החוב שולם במלואו.

החלטת כופר מע"מ ומכסמס'14/07

הנושא : העלמת עסקאות וקיזוז מס תשומת שלא כדין.

העובדות

עוסק מאזור המרכז שעיסוקו ביצור אפודים נחשד בהעלמת עסקאות וקיזוז מס תשומות שלא

כדין בשנים 2003-2000 בסכום מס של 415,909 ₪ ((עבירות מס עפ"י סעיף 117 א' לחוק מע"מ.(

החלטה

1. . הושת כופר בסך 166,364

2. הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר –

2.1 המחדל – החוב שולם במלואו

2.2 סיבות אישיות מיוחדות.

2.3 המלצת המחלקה המשפטית.

החלטת כופר מע"מ ומכס15/07

הנושא : העלמת עסקאות וקיזוז מס תשומות שלא כדין.

העובדות :

עוסק מאזור המרכז שעיסוקו במכירת מוצרי מיזוג וקירור חשוד בהעלמת עסקאות וקיזוז מס

תשומות שלא כדין בשנים 2005-1999 בסכום מס של 503,498 ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 117 א' לחוק

מע"מ).

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 150,000

2. הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר -

2.1 המלצת המחלקה המשפטית.

2.2 הסרת המחדל – החוב שולם במלואו.

החלטת כופר מע"מ ומכס- מס' 16/07

הנושא : קיזוז מס תשומות שלא כדין.

העובדות:

עוסק מאזור הצפון בענף המסחר בחומרי בנין נחשד בקיזוז מס תשומות שלא כדין בשנים 2001-2004 בסכום מס של 210,286 ₪) (עבירות מס עפ"י סעיף 117 ב' לחוק מע"מ).

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 45,000

2. הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר -

2.1 המלצת המחלקה המשפטית.

2.2 הסרת המחדל – המס שולם במלואו.

החלטת כופר מע"מ ומכסמס' 18/07

הנושא: העלמת עסקאות וקיזוז מס תשומות שלא כדין.

העובדות:

עוסק מאזור הצפון שעיסוקו בעבודות אלומיניום נחשד בהעלמת עסקאות וקיזוז מס תשומות שלא כדין בשנים 2001-2004 בסכום מס של 571,355 ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 117 א' לחוק מע"מ).

)עבירות מס עפ"י סעיף 117 א' לחוק מע"מ(

החלטה:

1. הושת כופר בסך 142,839

2. הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר -

2.1 המלצת המחלקה המשפטית באגף.

2.2 המחדל הוסר – המס שולם במלואו.

2.3 שיתף פעולה.

החלטת כופר מע"מ ו מכסמס' 19/07

הנושא: העלמת עסקאות וקיזוז מס תשומות שלא כדין.

העובדות:

עוסק מאזור הצפון שעיסוקו בביצוע שיפוצים, נחשד בהעלמת עסקאות וקיזוז מס תשומות שלא

כדין בשנים 2005-2002 בסכום מס של 164,655ש"ח .( (עבירות מס מהותיות עפ"י סעיף 117 ב' לחוק מע"מ(

החלטה:

1. הושת כופר בסך 49,397

2. הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר-

2.1 סכום קרן המס נמוך.

2.2 המחדל הוסר.

2.3 המלצת המחלקה המשפטית.

החלטת כופר מע"מ ומכסמס' 20/07

הנושא : העלמת עסקאות.

העובדות:

עוסק מאזור הצפון שבבעלותו מכבסה, נחשד בהעלמת עסקאות בשנים 2007-2002 בסכום מס של 385,999 ₪ (עבירות מס מהותיות עפ"י סעיף 117 ב' לחוק מע"מ).

החלטה:

1. הושת כופר בסך של 100,000

2. הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר-

2.1. המלצת המחלקה המשפטית.

2.2. המחדל הוסר - המס שולם במלואו.

2.3. שיתוף פעולה.

2.4. נסיבות אישיות מיוחדת.

החלטת כופרמע"מ ומכסמס' 21/07

הנושא: העלמת עסקאות.

העובדות:

עוסק מאזור המרכז שעיסוקו בשיווק רהיטים נחשד בהעלמת עסקאות בשנים 2005-2001 בסכום מס של 167,548 ₪ (עבירות מס מהותיות עפ"י סעיף 117 ב' לחוק מע"מ).

החלטה:

1. הושת כופר בסך 41,887 ₪ .

2. הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר-

2.1. המחדל הוסר והמס שולם.

2.2. המלצת המחלקה המשפטית.

2.3. סכום קרן המס נמוך.

החלטת כופר מע"מ ומכסמס' 23/07

הנושא: העלמת עסקאות.

העובדות:

עוסק מאזור הצפון שעיסוקו במתן שירותי ביטוח, נחשד בהעלמת עסקאות בשנים 2006-2003

בסכום מס של 161,855 ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 117 ב' לחוק מע"מ).

החלטה:

1. הושת כופר בסך 35,000

2. נימוקים להחלטה וקביעת כופר-

2.1. המלצת המחלקה המשפטית.

2.2. המחדל הוסר - המס שולם במלואו.

2.3. שיתוף פעולה.

2.4. סכום קרן המס נמוך.

החלטת כופר מע"מ ומכס מס' 24/07

הנושא: קיזוז מס תשומות שלא כדין.

העובדות:

עוסק מאזור המרכז שעסק בשיפוצים, נחשד בקיזוז מס תשומות בחשבוניות פיקטיביות בשנים

בשנים 2002-2004 בסכום מס של 220,231 ₪ (עבירות מס מהותיות עפ"י סעיף 117 ב' לחוק מע"מ).

החלטה:

1. לסגור את התיק הפלילי ללא נקיטת צעדים ולפעול במישור האזרחי.

2. נימוקים להחלטה:

2.1 מדובר באדם חולה במצב נפשי קשה, מכור לשתיית אלכוהול ונכה 100%

  • הפרמטרים שצוינו לעיל מדברים בעד עצמם אולם יש לשים לב כי עצם סגירת התיק במישור הפלילי לא גורמת לסגירת התיק במישור האזרחי !


  חזור למעלה  חזור למעלה שלח לחבר  שלח לחבר שלח לחבר  הוסף למועדפים  Rss

חדשות ועדכונים

מאמרים בענייני מס
מאמרים בענייני מס
למידע נוסף


מאמר לפי חוק איסור הלבנת הון בסוגית עיצום כספי
מאמר זה דן באדם שנכנס לשטחי מדינת ישראל עם חמישים אלף דולר במזומן, פיצל את הכסף, לא דיווח ויצא בעיצום כספי של 0 ש"ח בלבד. - הכיצד ?
למידע נוסף


מאמר חדש בנושא עבירות מס
מאמר זה דן במקרים של אי הסרת מחדל בעבירות מס שלא יוביל בהכרח למאסר בפועל !
למידע נוסף


גיליון "בניגוד לחוק"
עבירות מס, כופר מס, פשיטת רגל, הלבנת הון, חוק ניירות ערך, בלו דלק, חוקי מס, פירוקים, פקודת המכס, מס קניה, טיפים לנחקר,

משרד בתרון, בר-טוב | רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החיל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510 |
תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד. הגלישה באתר בכפוף לתקנון.
עבירות מס

עבירות מס | הלבנת הון | טיפים לנחקר בעבירות מס | זכויות העצור להיפגש עם עו"ד | כופר | קנס מנהלי | גילוי מרצון | עיצום כספי | עבירות מס מהותיות |עבירות מס טכניות | פשיטת רגל | חדשות ועדכונים | שיתוף פעולה | מאמרים


האתר פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים
כל הזכויות שמורות למשרד בתרון, בר-טוב.