אנו עוסקים בדיני המס הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי, תחום עיסוק נוסף הוא פירוקים, פשיטת רגל ונדל"ן
בתרון, בר-טוב
משרד עורכי דין
Bitron, Bar-tov
Law office
פשיטת רגל פירוקים כופר עבירות מס
עמוד הבית צוות המשרד גיליון "בניגוד לחוק" מקרים דחופים חדשות ועדכונים קישורים צור קשר
חפש באתר

תחומי עיסוק המשרד
OpenCube CSS Menu


עבירות מס חמורות ע"י מייצג

בית משפט השלום תל אביב-יפו פ 002306/01

בפני: כבוד השופטת אמסטרדם יהודית תאריך: 08/07/2002

בעניין: מדינת ישראל

המאשימה

נגד

1. שירדן כימיקלים וטכנולוגיות בע"מ

2. שטקלמן ישראל

(ת.פ. 2306/01)

1. ישראל שטקלמן

2. חב' שירדן כימיקלים וטכנולוגיות בע"מ

3. חב' פלדמן (אשדוד) עבודות צנרת (1991) בע"מ

4. מטיס פלדמן

(ת.פ. 2050/00 של בימ"ש שלום אשדוד)

הנאשמים

גזר דין (נאשמים 1-3)

בתקופה הרלבנטית לכתב-האישום, ואף כיום, משמש נאשם 1 (להלן: "הנאשם") כמנהל חשבונות.

החל משנת 1993 ניהל הנאשם משרד לניהול חשבונות באשדוד, אך דווח על הכנסותיו מעיסוקו על שם אשתו, והצהיר כי הוא שכיר המקבל משכורת אצל אשתו.

הנאשם שימש כמנהלן הפעיל של נאשמות 2-3.

נאשמים 1-3 הורשעו עפ"י הודאתם בכך שקיימו בנאשמת 3 פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים, ועשו כן תוך שימוש במירמה, עורמה ותחבולה במזיד, ובכוונה להתחמק ממס.

הנאשם העלים מפקיד השומה משיכות כספים שמשך מנאשמת 3 בשנות המס 1991-3 בסכום כולל של 146,320 ש"ח, וכן העלים משיכות כספים שמשך אחר (נאשם 4) מנאשמת 3 בשנות המס הנ"ל, בסך של 66,036 ש"ח.

הנאשם פעל כמפורט לעיל ע"י רישום הוצאות על שמות מקבלי משכורות פיקטיביים בנאשמת 3.

הנאשם אף הורשע בכך שבשנים 1998 - 1993 הכין וקיים פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים בנאשמת 2, ועשה כן תוך שימוש במירמה, עורמה ותחבולה, ומכר לחברות בהן שימש מנהל חשבונות, חשבוניות מס פיקטיביות בסכום שאינו פחות מסך של 1,348,034 ש"ח. תמורת הנפקת החשבוניות הפיקטיביות קבל הנאשם, עמלה בסך 5%.

עוד הורשע הנאשם בכך שבשנים 97 - 1996 סייע לאחרים (חב' ג'נרל מרין בע"מ: חב' מ.מ.א.ג בע"מ ושמעון כהן) לקיים פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים, וכן לרשום תרשמות כוזבות בדוחות בסכום המוזכר לעיל.

הנאשם מכר חשבוניות פיקטיביות תמורת עמלה לחברות הנ"ל, וכן לחב' מילגרו בע"מ בסכום שאינו פחות מ- 1,358,335 ש"ח, וזאת תמורת עמלה שלא פחותה מ5%-.

בין השנים 96 - 1991 המפיק הנאשם ללקוחותיו חשבוניות בגין שכר-טירחתו, אך בהעתקי החשבוניות שינה תאריך הנפקת החשבוניות, ודחה ההכנסה משנת 1991 לשנת המס 1996 בסכום של 78,998 ש"ח, וכן לא רשם בשנות המס 98 - 1993 העמלות שקבל כתוצאה ממכירת חשבוניות פיקטיביות - הכנסות בסך של כ271,000- ש"ח.

הנאשם אף שימש כמתווך בין לקוחו - משה ביטון לבין ספק חשבוניות כוזבות - ליאון רובינשטיין. האחרון מכר ללקוח של הנאשם - ביטון, חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של 1,651,598 ש"ח, וזאת על מנת להגדיל במירמה את הוצאותיו, של ביטון, ועל מנת שיתחמק מתשלום מס.

הנאשם רשם בספרי הנהלת החשבונות של ביטון את החשבוניות הפיקטיביות, והגיש עבורו דוחות שקריים למס הכנסה ומע"מ.

ב"כ המאשימה עו"ד גולדמן הגיעה להסדר טיעון עם הנאשם ובא-כוחו ביחד עם עמיתתה עו"ד שפין גרוס ולפיו היא עתרה לבית המשפט להטיל על נאשמת 2 שאינה פעילה - קנס סימלי, ועל נאשמת 3 שעדיין פעילה - קנס כספי משמעותי.

על הנאשם עתרה לביהמ"ש להטיל בשני התיקים עונש מאוחד: מאסר בן 24 חודש מאסר, וכן מאסר על תנאי, וקנס עפ"י שיקול דעת ביהמ"ש. לסניגוריה נשמרה הזכות לטעון לעונש באופן חופשי.

ב"כ המאשימה עתרה לביהמ"ש לכבד הסדר הטיעון ברף העליון שלו, בציינה כי הנאשם עבר עבירות במשך 9 שנים רצופות, סכומי המס שהועלמו הינם גבוהים, והנאשם כאמור שימש מנהל חשבונות בעת ביצוע העבירות.

לקוחותיו - מנהלי חב' מ.מ.א.ג. (ראה תפ. 1900/2000) הועמדו לדין בגין רכישת חשבוניות פיקטיביות והשמטת סך 368,000 ש"ח מהכנסותיהם. עובר לגזה"ד הם הסירו מחדליהם, והתביעה עתרה לעונש מאסר לריצוי בעבודות שירות, מאסר על תנאי, וקנס. הנאשמים נדונו לחודשיים מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות, 8 חודשי מאסר ע"ת, וקנס בסך 10,000 ש"ח.

מנהלי חב' ג'נרל מרין תיקון אוניות בע"מ (ראה ת.פ. 1899/2000) שרכשו מהנאשם חשבוניות פיקטיביות בסך 1,095,583 ש"ח נדונו למאסר של 9 חודשים בפועל, 10 חודשי מאסר על תנאי, וקנס בסך 10,000 ש"ח.

ליאון רובינשטיין עוברו תיווך הנאשם במכירת חשבוניות פיקטיביות, הורשע בגין עבירות של מכירת אותן חשבוניות בסכום כולל של 3 מיליון ש"ח, וכן בגין עבירות נוספות, ונדון לעונש מאסר בן 8 שנים.

עוד הוסיפה וציינה ב"כ המאשימה כי הנאשם לא הסיר מחדליו, וחובו לרשויות המס עומד כיום על 856,801 ש"ח (ראה: ת1/).

התובעת הדגישה כי המאשימה הסכימה להסדר הטיעון בשל היקף חומר הראיות העצום והרב, שהיה מצריך הטרחת עדים רבים (67 במספר), בזבוז זמן שיפוטי ותביעתי, כמו גם משאבים כספיים לא מועטים של הסנגוריה הציבורית המייצגת את הנאשם.

עוד הוסיפה וטענה התובעת, כי לנאשם אין עבר פלילי, והוא הודה במהלך חקירתו, אם כי הודייתו נמסרה בהתאם להתקדמות חקירתם של החוקרים, והמידע שאספו.

ב"כ הנאשם עתר לביהמ"ש לכבד הסדר הטיעון בין הצדדים, אך לא להטיל על מרשו רף הענישה העליון שבהסדר הטיעון, קרי: מאסר בפועל לתקופה בת שנתיים, וכן לא להטיל עליו קנס מכביד, אשר לא יוכל לשלמו, ויהא עליו לרצות מאסר לתקופה נוספת.

הסנגור הדגיש כי למרשו אין עבר פלילי, הוא כיום בן 56, הוא עצמו פעל לאיחוד התיקים שהביאו להעברת התיק הפלילי של בימ"ש השלום באשדוד לבימ"ש השלום ת"א, ושני התיקים נדונו במאוחד (ת.פ. 2306/2001 ביחד עם ת.פ. 2050/2000 של בימ"ש השלום באשדוד) מאז ביצוע העבירות חלף זמן רב, ומצבו האישי, הרפואי, והכלכלי של הנאשם קשה.

עוד לטענת ב"כ הנאשם חובו של מרשו (כמפורט בת1/) איננו בבחינת הכנסה חייבת, אלא הכנסה ממנה יש לגזור את סכום ההכנסה המסתכם במחצית מהסכום של 402,000 ש"ח.

ב"כ הנאשם הסביר הסתבכות מרשו בכך, שהנאשם עבד עד שנת 1993 כעובד מדינה, הוא עזב את שירות המדינה, והשקיע כספי הפיצויים שקבל בחברת שירדן כימיקלים. הנאשם ושותפו רכשו מכוניות וציוד, ובדליקה שפרצה במחסני החברה התכלה רכושו. עוד התברר לנאשם, כי שותפו הונה אותו, החברה נקלעה לקשיים כלכליים, וכשנאלץ לשלם לנושיה התפתה לבצע העבירות נשוא התיק דנן.

כיום הנאשם מתגורר בדירת בתו, והוא חסר כל. חובותיו מסתכמים בסכום של כ1,700,000- ש"ח, ואשתו התגרשה ממנו בשנת 1997 על רקע הסתבכותו הכלכלית.

הנאשם הגיש בקשה להכריז עליו כעל פושט רגל, והוא משלם במסגרת איחוד תיקים בהוצל"פ - 500 ש"ח מדי חודש.

עוד הוצג תיעוד רפואי המצביע על מחלת הלב ממנה סובל הנאשם, ובגינה עבר ניתוח לב פתוח בשנת 1989, וקודם לכן נפגע בת.ד. בשנת 1982.

כמו כן, צוין כי הנאשם תרם לקהילה, ופעל בהתנדבות באגודה לשיקום האסיר משנת 1990, וכן עסק בניהול חשבונות של קבוצות ספורט של העיר אשדוד, וניהל הנהלת חשבונות של בית הכנסת "ברכת עמליה" באשדוד.

הנאשם בקש לשאת דברו.

הוא הביע חרטה על מעשיו, ובקש שהענישה תתחשב באפשרות שיקומו בעתיד.

לטיעוניו בכתב הוסיף הסניגור מס' פסקי דין שניתנו ע"י מותב זה, אלא שהם אינם מתאימים בענייננו.

בת.פ. 8503/98 מ"י נ. יונה כהן מיסים ט"ו5/ (אוקטובר 2001) ה380-, הורשע חוקר פרטי שהוציא חשבוניות מס ולא שילם במועד המס הכלול בהן, ולא הגיש במועד למע"מ דוחות תקופתיים, וכן לא הגיש במועד דוחות לפקיד השומה.

מותב זה הטיל עליו 20 חודשי מאסר, 10 חודשי מאסר על תנאי, וקנס בסך 30,000 ש"ח.

ביהמ"ש המחוזי קבע כי ענישת בימ"ש קמא מקילה ביותר. "הגענו למסקנה כי יש ממש בערעורה של המדינה בעניין הנדון. אכן אין להקל בעונשם של עברייני מס, שכן עברייני מס, יש לראותם כמי ששולחים ידם בקופה הציבורית… ההיבט המרכזי אשר מנחה את ביהמ"ש בבואו לגזור את הדין בעבירות מסוג אלה חייב להיות ההיבט הציבורי…"

יחד עם זאת, נקבע כי בימ"ש לערעורים לא ימצה את הדין עם הנאשם. ביהמ"ש המחוזי הגדיל הקנס לסך 60,000 ש"ח, אך לא האריך תקופת המאסר "למרות שאם היינו יושבים כערכאה ראשונה יתכן שהיינו גוזרים תקופה ארוכה ומשמעותית יותר".

בת.פ. 4704/95 מ"י נ. יעל אלוני, (לא פורסם) הטיל ביהמ"ש על מנהלתך עסק ליווי שלא רשמה תקבולים, לא ניהלה ספרי חשבונות כנדרש, ולא הגישה דוחות על הכנסותיה, לעונש מאסר בן שנה אחת, 10 חודשי מאסר על תנאי, וקנס בסך 75,000 ש"ח, וזאת תוך התחשבות במצבה הנפשי.

ביהמ"ש לערעורים הפחית את הקנס.

בת.פ. 1298/98 מ"י נ. אלי גל יבוא בע"מ ואח' נדונו נאשמים שרכשו חשבוניות כוזבות בסך 1.4 מיליון ש"ח ל13- חודשי מאסר, ו25- חודשי מאסר על תנאי, וקנס בסך 250,000 ש"ח, וזאת בשל מצבם הבריאותי של הנאשמים.

על חומרתה של עבירת מכירת חשבוניות פיקטיביות נאמר כי זו רעה חולה שיש לשרשה באמצעות ענישה מפליגה בחומרתה.

ראה: ת.פ. 5347/94 ו6927/94- מ"י נ. יצחק פנסו, וע.פ. 522/97 ו529/97- מ"י נ. יצחק פנסו.

בע.פ. 70637/99 יצחק ולט נ. מ"י מיסים י"ג5/ (אוקטובר 1999) ה- 451 הגדיר ביהמ"ש המחוזי את החשבוניות הפיקטיביות והפצתן כ"אבי אבות הטומאה", כשמדובר בעבירות מס. (שם עמ' ה' - 932).

בע.פ. (ת"א) 412/91 חליל מוחמד קאסם נ. מ"י (לא פורסם) הורשע נאשם ברכישת חשבוניות פיקטיביות וכן ניהול ספרים בסטייה מהותית מהוראות חוק.

הנאשם הודה ופרע חובו למע"מ, ונדון על ידי בימ"ש קמא לשנתיים מאסר, שנתיים מאסר ע"ת, וקנס בסך 20,000 ש"ח.

ביהמ"ש לערעורים הפחית עונש המאסר ל18- חודשים עקב הסרת המחדלים ע"י הנאשמים.

אין צורך לחזור ולציין כי הנאשם כמנהל חשבונות נושא בחובת זהירות של בעל מקצוע הנותן שירות. הנאשם עשה שימוש בידע שברשותו, בקשרים, תפקידו ואמון שרחשו לו ללקוחותיו, וגם אם התפתו הלקוחות בנקל, וגם אם הם שותפים למעשי המירמה, יש להחמיר עם הנאשם.

ראה ת.פ. 774/93 מ"י נ. אבירם גלעד (לא פורסם) נקבע "מוסכם עלי כי המדובר הוא בעבירה שאין להקל עמה ראש, שהרי זו נעברה ע"י איש מקצוע, מנהל חשבונות בעסק, החייב להיות אמון על דיווח הוגן ואמיתי לרשויות המס".

עפ"י ההלכה הפסוקה, בהעדר נימוקים מיוחדים לחרוג מכך, ראוי לו לביהמ"ש לכבד הסדר טיעון הנוגע לעונשו של נאשם.

גישה זו מצאה ביטוייה בדברי כב' השופט קיסטר בעש"מ 2/67 פלוני נ. מ"י פד"י כ"ב (1)57 (61):

"אכן, אף על פי שביהמ"ש אינו קשור להסכם, הרי בד"כ יש לצפות מבית הדין שלא ישים עצמו במקומו של הקטיגור, ואם הקטיגור יטען כי אין להחמיר, לא יבוא ביה"ד ויחמיר על דעת עצמו".

על עמדה זה חזר כב' השופט קיסטר בע.פ. 532/71 בחמוצקי נ. מ"י פד"י כ"ו 543 (555).

זאת ועוד, אם לא נוכח ביהמ"ש כי שיקולים בלתי ראויים מכתיבים עמדתה של התביעה או שהתקשרותה בעיסקת הטיעון היא מוטעית מיסודה - ראוי לו לכבד בקשתה.

ראה: ע.פ. 4900, 48886, 4772/92, מרדכי מרקוביץ נ. מ"י פד"י מ"ז (2) 45.

בע.פ. 6967/94 נדב נקן נ. מ"י פד"י מ"ט (5) 397 נקבע כי תנאי לסטיה מהצעה מוסכמת ע"י ב"כ הצדדים, הוא שביהמ"ש יהיה סבור שההסדר אליו הגיעו הצדדים לוקה בפסול או פגם כלשהו, ואינו תואם את דרישות הצדק או את מטרת הענישה.

לאחר ששקלתי טיעוני ב"כ הצדדים, ונוכח מהות העבירות, חומרתן, ביצוען כשהנאשם משמש מנהל חשבונות של החברות הרוכשות את החשבוניות הפיקטיביות, משך ביצוע העבירות, ואי-הסרת המחדלים עובר למתן גזר הדין, אני קובעת כי הענישה המבוקשת על ידי התביעה מקלה עם הנאשם עד מאוד, ואלמלא הסדר הטיעון היה הנאשם מרצה מאסר מאחורי סורג ובריח לתקופה ארוכה בהרבה מזו שתוטל עליו.

יש טעם בדברי ב"כ המאשימה אשר ציינה כי בחנה את ההלכה הפסוקה ולא מצאה מקרה דומה למקרה דנן של מנהל חשבונות שעבר עבירות כה רבות היקף וחמורות.

לאור המקובץ לעיל אני מטילה על הנאשמים כדלקמן:

א. על נאשמת 2 שאינה פעילה - קנס סימלי בסך 10 ש"ח.

ב. על נאשמת 3 קנס בסך 5,000 ש"ח, אשר ישולם עד לתאריך 1.9.2002.

ג. על הנאשם -

1) 24 חודשי מאסר בפועל.

2) 12 חודשי מאסר ע"ת, והתנאי הוא שלא יעבור תוך 3 שנים מיום שיחרורו ממאסר עבירה מהעבירות בהן הורשע.

3) קנס בסך 50,000 ש"ח או 10 חודשי מאסר תמורתו.

הקנס ישולם בעשרה תשלומים חודשים שווים החל מתאריך 15.8.2002.

הודע לנאשמים על זכותם לערער תוך 45 ימים.

ניתן היום כ"ח בתמוז, תשס"ב (8 ביולי 2002) בנוכחות ב"כ המאשימה עו"ד גולדמן ועו"ד שפין גרוס, הנאשם ובא-כוחו עו"ד עמית בר-טוב .

י. אמסטרדם, שופטת

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה – כל הזכויות שמורות למשרד בתרון בר-טוב עבירות מס  חזור למעלה  חזור למעלה גירסה להדפסה  הדפסה שלח לחבר  שלח לחבר שלח לחבר  הוסף למועדפים  Rss

חדשות ועדכונים

מאמרים בענייני מס
מאמרים בענייני מס
למידע נוסף


מאמר לפי חוק איסור הלבנת הון בסוגית עיצום כספי
מאמר זה דן באדם שנכנס לשטחי מדינת ישראל עם חמישים אלף דולר במזומן, פיצל את הכסף, לא דיווח ויצא בעיצום כספי של 0 ש"ח בלבד. - הכיצד ?
למידע נוסף


מאמר חדש בנושא עבירות מס
מאמר זה דן במקרים של אי הסרת מחדל בעבירות מס שלא יוביל בהכרח למאסר בפועל !
למידע נוסף


גיליון "בניגוד לחוק"
עבירות מס, כופר מס, פשיטת רגל, הלבנת הון, חוק ניירות ערך, בלו דלק, חוקי מס, פירוקים, פקודת המכס, מס קניה, טיפים לנחקר,

משרד בתרון, בר-טוב | רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החיל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510 |
תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד. הגלישה באתר בכפוף לתקנון.
עבירות מס

עבירות מס | הלבנת הון | טיפים לנחקר בעבירות מס | זכויות העצור להיפגש עם עו"ד | כופר | קנס מנהלי | גילוי מרצון | עיצום כספי | עבירות מס מהותיות |עבירות מס טכניות | פשיטת רגל | חדשות ועדכונים | שיתוף פעולה | מאמרים


האתר פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים
כל הזכויות שמורות למשרד בתרון, בר-טוב.