אנו עוסקים בדיני המס הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי, תחום עיסוק נוסף הוא פירוקים, פשיטת רגל ונדל"ן
בתרון, בר-טוב
משרד עורכי דין
Bitron, Bar-tov
Law office
פשיטת רגל פירוקים כופר עבירות מס
עמוד הבית צוות המשרד גיליון "בניגוד לחוק" מקרים דחופים חדשות ועדכונים קישורים צור קשר
חפש באתר

תחומי עיסוק המשרד
OpenCube CSS Menu


עבירות מס | קנס מנהלי | מאמר

קנס מנהלי בעבירות מס

בכדי להבין מהו קנס מנהלי עלינו לפנות לחוק העבירות המינהליות, תשמ"ו – 1985 (להלן : "החוק") שם הוגדרה מהי עבירה מנהלית שבגינה יוטל קנס.

לשון החוק בסעיף 1 לחוק עבירות מנהליות קובע כי שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות כי עבירה על הוראה שנקבעה בחוק מהחוקים שמנויים בתוספת כגון:
חוק מע"מ, פקודת מס הכנסה או בתקנות שהותקנו לפיו כגון תקנות העבירות המינהליות (קנס מנהלי – חיקוקי מסים), ניתן יהיה להטיל קנס מנהלי.
בתקנות הוגדרו העבירות המנהליות ובצידן סכום הקנס המנהלי עבור כל עבירה. במילים פשוטות, על ידי חוק העבירות המיניהליות ניתן להטיל קנס מנהלי כחלופה להגשת כתב אישום פלילי, ועל ידי תשלום הקנס העבירה תכופר, אולם בעבירות פשע (שעונשן 3 שנים ומעלה) לא ניתן יהיה להטיל קנס מנהלי.

מנגנון הקנס המינהלי לא נועד למקרים שבהם בוצעו עבירות מס מהותיות.
עבירות מהותיות הינן עבירות שבהן ישנה כוונה / מודעות / זדון להתחמק מתשלום מס ולא ניתן יהיה לבקש להמיר את העבירה בתשלום קנס מנהלי והדרך הראויה הינה לבקש להמיר את כתב האישום בכופר כסף.

כידוע דרך המלך לענישה בעבירות מס טכניות הינה בהטלת קנס מנהלי.
דוגמא לעבירת מס טכנית:
אי הגשת דו"חות במועד לפי סעיף 117(א)(6) לחוק מע"מ.
בעניין זה יש לציין את החלטת כבוד היועץ המשפטי לממשלה מיום 7.2.2005 בעניין יחזקאל בייניש, שם החליט היועץ המשפטי לממשלה שלא להגיש כנגדו כתב אישום בגין אי העברת ניכויים בסך של כ- 2.4 מליון ש"ח (!!), ועל אף שהמחדלים לא הוסרו (לפחות באותו מועד).

נציג היועמ"ש מציין בהחלטתו כדלקמן:

"בדיון אצל היועץ המשפטי לממשלה ציינת (הכוונה לעו"ד משה מזרחי, יועצה המשפטי של רשות המסים – ע.ב.) כי מדיניות שלטונות המס בסוגייה זו מבוססת על עיקרון הסרת המחדל, דהיינו: העברת הניכויים, גם אם במועד מאוחר, מייתרת את ההעמדה לדין על אף האיחור. בהתאם למדיניות נוהגת זו, רשות המסים אינה מעמידה לדין גופים אשר מדווחים על חוב הניכויים מבלי להעבירו, אם הניכויים מועברים למס הכנסה בסופו של דבר. במדיניותה זו שוקלת רשות המסים שיקולים רחבים יותר מן השיקולים הניצבים בדרך כלל בבסיס המשפט הפלילי ובהם שיקולי הרתעה שתכליתה הבטחת גביית הניכויים במישור האזרחי".

יודגש, כאשר אדם ביצע עבירה שהוגדרה כעבירת מס טכנית ניתן יהיה להטיל בגינה קנס מינהלי במקום להעמידו לדין. בעוד שהגשת כתב אישום פלילי בעבירות מסוג זה הינה הליך חריג לכלל !

אולם, עצם הקביעה כי מדובר בעבירה מנהלית לא גורעת מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום וזאת כאשר אותו תובע סבור שנסיבות המקרה מצדיקות זאת אך עליו לפרט את הטעמים שבגינם הוא רוצה להגיש את כתב האישום ובלבד שטרם נמסרה הודעה על הטלת קנס.
כמובן שתשלום הקנס הוא בבחינת זכות ולא חובה ועל כן עומדת בפני מבצע העבירה האפשרות שלא לשלם את הקנס המינהלי ולבקש להישפט על העבירה.
בת"פ 4740/00, פקיד שומה חקירות חיפה והצפון נ' נאות אלאמל בע"מ ואח'.

בוטל כתב אישום כנגד נאשם 2 ונאשמת 1 - החברה שבבעלותו, שהואשמו באי הגשת דו"ח במועד - עבירה לפי סעיף 216(א) לפקודת מס הכנסה. (עבירה טכנית)

בפסק הדין נקבע כי :

"על פי סעיף 15 לחוק עבירות מנהליות, על התובע להגיש כתב אישום רק אם הוא סבור כי "הנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שירשמו".

זאת ועוד,

"בעבירה מנהלית דרך המלך, על פי פס"ד אפרתי, הינה הטלת קנס מנהלי ולא הגשת כתב אישום. הגשת כתב אישום הינה חריג יוצא מן הכלל, ובמידה והוגש - קיימת חובה להעלות מכתב האישום את הנימוקים ולפרטם "

התביעה במקרה דנן לא ציינה מהם הטעמים שבגינם הוגש כתב אישום במקום הטלת קנס מינהלי. אולם, בפסיקה נקבע כי במקרים מסוימים, די לרשום את הטעמים שבגינם יוגש כתב אישום בתרשומת פנימית על מנת שהנאשם יהיה זכאי לעיין בה לפי דרישתו וכך כביכול עוקפים את דרישת החוק שירשמו ויפורטו הטעמים.
במקרה דנן, התובעת לא ציינה מהם הטעמים המיוחדים ולא נרשמה תרשומת פנימית המנמקת את הסיבות להגשת כתב אישום ולכן מטעם זה ומטעמים נוספים המפורטים בפסק הדין הוחלט לבטל את כתב האישום.

לסיכום :

  • היתרונות שנובעים במנגנון הטלת קנס מנהלי ובפרט במתחם עבירות המס הינם כי מבצע העבירה אומנם ישלם קנס כספי אך לא יוגש כנגדו כתב אישום פלילי על כל השלכותיו החברתיות הקשות. כתוצאה משימוש במנגנון הקנס המנהלי נחסך זמן שיפוטי יקר ונוצרת הקלה בעומס הרב שבו נתונה מערכת המשפט בישראל.
  • על התובע לפי הלכת אפרתי וסעיף 15 לחוק לנמק במידה והחליט לסטות מדרך המלך ולהגיש כתב אישום כנגד מבצע העבירה ועליו החובה לפרט את הטעמים והנסיבות בכתב שבגינם הוחלט להגיש את כתב האישום או לנמק בתרשומת פנימית את הטעמים כמצוין לעיל. יודגש, על התובע לפרט את הטעמים שבגינם הוא רוצה לפנות להליך הפלילי בטרם הגשת כתב אישום !
  • במידה והתובע לא נימק מה הטעמים להעדפת ההליך הפלילי ולהגשת כתב אישום שהינו החריג לכלל על מנגנון הקנס המינהלי דבר זה עלול לגרום לביטול כתב האישום. יחד עם זאת ראוי להדגיש, כי ביטול כתב האישום אינו סוגר בצורה הרמטית את שערי בית המשפט בפני התובע. משום שהתובע יכול להגיש כתב אישום חדש ולתקן את הפגמים שגררו לביטול כתב האישום אך עליו לפרט ולנמק את הטעמים המיוחדים שבגינם יוגש כתב אישם חדש.
  • למבצע העבירה שמורה הזכות במידה והוטל עליו תשלום קנס מנהלי לא לשלם הקנס ולהישפט על העבירה.

מאמר זה נכתב על ידי עמית בר-טוב עו"ד המתמחה בעבירות מס, איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות.

תוכן מאמר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו תחליף ליעוץ משפטי שניתן ע"י עו"ד.

   חזור למעלה  חזור למעלה גירסה להדפסה  הדפסה שלח לחבר  שלח לחבר שלח לחבר  הוסף למועדפים  Rss

חדשות ועדכונים

מאמרים בענייני מס
מאמרים בענייני מס
למידע נוסף


מאמר לפי חוק איסור הלבנת הון בסוגית עיצום כספי
מאמר זה דן באדם שנכנס לשטחי מדינת ישראל עם חמישים אלף דולר במזומן, פיצל את הכסף, לא דיווח ויצא בעיצום כספי של 0 ש"ח בלבד. - הכיצד ?
למידע נוסף


מאמר חדש בנושא עבירות מס
מאמר זה דן במקרים של אי הסרת מחדל בעבירות מס שלא יוביל בהכרח למאסר בפועל !
למידע נוסף


גיליון "בניגוד לחוק"
asdf asdfasdf

משרד בתרון, בר-טוב | רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החיל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510 |
תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד. הגלישה באתר בכפוף לתקנון.
עבירות מס

עבירות מס | הלבנת הון | טיפים לנחקר בעבירות מס | זכויות העצור להיפגש עם עו"ד | כופר | קנס מנהלי | גילוי מרצון | עיצום כספי | עבירות מס מהותיות |עבירות מס טכניות | פשיטת רגל | חדשות ועדכונים | שיתוף פעולה | מאמרים


האתר פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים
כל הזכויות שמורות למשרד בתרון, בר-טוב.