אנו עוסקים בדיני המס הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי, תחום עיסוק נוסף הוא פירוקים, פשיטת רגל ונדל"ן
בתרון, בר-טוב
משרד עורכי דין
Bitron, Bar-tov
Law office
פשיטת רגל פירוקים כופר עבירות מס
עמוד הבית צוות המשרד גיליון "בניגוד לחוק" מקרים דחופים חדשות ועדכונים קישורים צור קשר
חפש באתר

תחומי עיסוק המשרד
OpenCube CSS Menu


עבירות מס | עבירות מס מהותיות | מאמר

כללי :

עבירות מס – בשנים האחרונות ניכרת מגמת החמרה בכל הנוגע למדיניות הענישה בעבירות מס הן על ידי רשויות המס והן על ידי בתי המשפט. בית המשפט בפסיקתו מדגיש כי ההיבט המרכזי שמנחה הינו ההיבט הציבורי בהרתעת הרבים בנוגע לעבירות מס.

את עבירות המס נהוג לחלק ל 2 קטגוריות:

  1. עבירות מס טכניות
  2. עבירות מס מטריאליות (מהותיות)
  • ההבדל המהותי בין השניים מקורו ב"כוונה" שהינה יסוד מהותי בעבירה המטריאלית להבדיל מעבירת מס הטכנית שחלה בדרך כלל על מעשים שלא עומד מאחוריהם כוונה פלילית לביצוע עבירה.

מהן עבירות מס מטריאליות ?

עבירות מס מטריאליות הינם עבירות מהותיות המגלמות בתוכן את יסוד הכוונה להתחמק מתשלום מס.
לעניין עבירות המס המטריאליות מגמת הענישה של בתי המשפט הינה מאסר בפועל שעלול להגיע למספר רב של שנים בכלא.

אולם, גם בעבירות אלו הסרת המחדלים הינה כלי מרכזי להפחתת העונש ובמקרים מסוימים כתוצאה מהסרת המחדל תתאפשר ענישה על דרך עבודות שירות ואולי אף מאסר על תנאי.

  • דוגמאות לעבירות מס מטריאליות הינן עבירות המנויות בסעיף 117(ב) לחוק מע"מ וסעיף 220 לפקודת מס הכנסה.

סעיף 117(ב) לחוק מע"מ

בסעיף 117(ב) לחוק מצויות העבירות שנעברו מתוך כוונה להתחמק מתשלום המס.

הכוונה הפלילית, שהיא בצירוף למעשה הפלילי יוצרת את העבירה.

הרצון להשיג תוצאה מסוימת האסורה על פי החוק כאשר מבצע הפעולה יודע ומודע כי התוצאה, שלמען השגתה הוא עושה את המעשה, היא בלתי חוקית גורם לכך כי העבירה תוגדר כעבירה מטריאלית.

הכוונה להתחמק מתשלום מס עולה בדרך כלל מנסיבות המתרחשות בקירוב אל התוצאה המיוחלת, הן מפני שמדובר על התחמקות מתשלום והן מפני התדירות שבדיווחים התקופתיים אשר בהכרח מקצרים את מרחק הזמן שבין הכוונה לבין המעשה לבין התוצאה.

עונש המאסר המרבי הינו חמש שנים ומכוח זה עבירה על סעיף 117(ב) לחוק מע"מ הינה עבירה מסוג פשע. אם העבירה נעברה בנסיבות מחמירות, עלול המאסר המרבי הצפוי להגיע ל- 7 שנים.

להלן רשימת העבירות לפי סעיף 117(ב) לחוק מע"מ :

(ב) "עשה אדם מעשה מן המפורטים להלן במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס, דינו - מאסר 5 שנים או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977"

1. מסר ידיעה כוזבת או מסר דו"ח או מסמך אחר הכוללים ידיעה כאמור;

2. המשיך לנהל עסקאות לאחר שנאסר עליו לעשות כן או לפני שמילא את התנאים להמשך עיסוקו;

3. הוציא חשבונית מס או מסמך הנחזה כחשבונית מס, מבלי שעשה או התחייב לעשות עסקה שלגביה הוציא את החשבונית או את המסמך האמור;

4. הוציא תעודת זיכוי או מסמך הנחזה כתעודת זיכוי, מבלי שהיה רשאי לעשות כן;

5. ניכה מס תשומות בלי שיש לו לגביו מסמך כאמור בסעיף 38;

6. הכין, נוהל או הרשה לאחר להכין או לנהל, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות;

7. זייף, הסתיר, השמיד או שינה פנקס או מסמך אחר שנדרש לנהלו או למסרו, או שהרשה או שלא מנע מאחר לעשות כאמור;

8. השתמש בכל מרמה או תחבולה או שהרשה לאחר להשתמש בהן או עשה מעשה אחר.

(ב1) מי שפעל במטרה להביא לכך שאדם אחר יתחמק או ישתמט מתשלום מס שאותו אדם חייב בו, דינו - מאסר 5 שנים.


מתי עבירה לפי סעיף 117(ב) לחוק מע"מ תחשב כעבירה שנעברה בנסיבות מחמירות ?

סעיף (ב2) לחוק קובע כי כאשר נעברה עבירה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1) בנסיבות מחמירות, דינו של העושה - מאסר 7 שנים או קנס פי 5 מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין

להלן המקרים שבהם תוגדר העבירה כעבירה ב"נסיבות מחמירות" :

(1) העבריין הורשע בעבירה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1), וטרם חלפו שלוש שנים מיום הרשעתו בדין;

(2) נגד העבריין הוגשו למעלה מ-6 אישומים בשל עבירות לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1) בתקופה של שלוש שנים;

(3) העבריין, במעשיו, הביא להתחמקות או להשתמטות מתשלום מס, בסכום העולה על כפל הסכום הקבוע כקנס בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

גזרה נוספת שמטיל החוק היא כאשר הורשע אדם בעבירה לפי סעיף-קטן (ב) תוך שלוש שנים לאחר שנידון על עבירה כאמור, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, לאסור עליו להמשיך בעיסוקו לתקופה שיקבע.

 

להלן רשימת העבירות לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה :

"אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו - מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ופי שניים מסכום ההכנסה שהעלים, שהתכוון להעלים או שעזר להעלים, או שני הענשים כאחד, ואלו הן":

(1) השמיט מתוך דו"ח שנערך על פי הפקודה כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח;

(2) מסר בדו"ח על פי הפקודה אימרה או תרשומת כוזבות;

(3) השיב תשובה כוזבת, בעל-פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה אליו על פי הפקודה;

(4) הכין או קיים, או הרשה לאדם להכין או לקיים, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות, או שזייף או הרשה לזייף פנקסי חשבונות או רשומות;

(5) השתמש בכל מרמה, ערמה או תחבולה, או הרשה להשתמש בהן;

(6) הציג מסמך כוזב למשלם ההכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו.

 

לסיכום,

  • בתי המשפט הגיעו להכרה שבאה לידי ביטוי בפסקי דין רבים כי אלה הן עבירות של הונאת האוצר שהפכו למכת מדינה ובתי המשפט מצווים להילחם בהן ולשרשן, בדרך של הטלת עונשים מרתיעים הן בקשר למאסר והן בקשר למידת הקנס.
  • נקבע כי ראוי ורצוי שהעונש יכלול מאסר בפועל משמעותי וממושך שלא על דרך ריצוי בעבודות שירות ובנוסף לכך ניכרת המגמה של קנסות כספיים בסכומים משמעותיים וכבדים.
  • יחד עם זאת, ברוב המקרים כאשר הוסר המחדל ניתן יהיה להגיע להסדר טיעון מקל משום שהסרת המחדל מקטינה את הנזק הנפגע שהוא הקופה הציבורית וגם מהווה אינדיקציה כי חרטת הנאשם הינה כנה ואמיתית !

 מאמר זה נכתב על ידי עו"ד | עמית בר-טוב | עבירות מס מהותיות

לקביעת פגישת ייעוץ ומענה לשאלות בדרך המהירה ביותר ניתן ליצור קשר:
טלפון ( רב קווי ) 
03-6449490 ,  מקרים דחופים

 

תוכן מאמר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו תחליף ליעוץ משפטי שניתן ע"י עו"ד.

   חזור למעלה  חזור למעלה גירסה להדפסה  הדפסה שלח לחבר  שלח לחבר שלח לחבר  הוסף למועדפים  Rss

חדשות ועדכונים

מאמרים בענייני מס
מאמרים בענייני מס
למידע נוסף


מאמר לפי חוק איסור הלבנת הון בסוגית עיצום כספי
מאמר זה דן באדם שנכנס לשטחי מדינת ישראל עם חמישים אלף דולר במזומן, פיצל את הכסף, לא דיווח ויצא בעיצום כספי של 0 ש"ח בלבד. - הכיצד ?
למידע נוסף


מאמר חדש בנושא עבירות מס
מאמר זה דן במקרים של אי הסרת מחדל בעבירות מס שלא יוביל בהכרח למאסר בפועל !
למידע נוסף


גיליון "בניגוד לחוק"
עבירות מס, כופר מס, פשיטת רגל, הלבנת הון, חוק ניירות ערך, בלו דלק, חוקי מס, פירוקים, פקודת המכס, מס קניה, טיפים לנחקר,

משרד בתרון, בר-טוב | רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החיל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510 |
תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד. הגלישה באתר בכפוף לתקנון.
עבירות מס

עבירות מס | הלבנת הון | טיפים לנחקר בעבירות מס | זכויות העצור להיפגש עם עו"ד | כופר | קנס מנהלי | גילוי מרצון | עיצום כספי | עבירות מס מהותיות |עבירות מס טכניות | פשיטת רגל | חדשות ועדכונים | שיתוף פעולה | מאמרים


האתר פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים
כל הזכויות שמורות למשרד בתרון, בר-טוב.