אנו עוסקים בדיני המס הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי, תחום עיסוק נוסף הוא פירוקים, פשיטת רגל ונדל"ן
בתרון, בר-טוב
משרד עורכי דין
Bitron, Bar-tov
Law office
פשיטת רגל פירוקים כופר עבירות מס
עמוד הבית צוות המשרד גיליון "בניגוד לחוק" מקרים דחופים חדשות ועדכונים קישורים צור קשר
חפש באתר

תחומי עיסוק המשרד
OpenCube CSS Menu


החלטות ועדות הכופר | דחית בקשות

 עבירות מס קובץ החלטות שבהן נדחו בקשות כופר

למאמר בנושא כופר מס בגין עבירות מיסים ופירוט השיקולים שמנחים את ועדות הכופר השונות

 

החלטת כופר מס הכנסה 61/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

יועץ פיננסי מאזור המרכז נחשד בהעלמת הכנסות בשנים2004 בסכום של כ- 1.5 מיליון 2000

₪ (עבירות מס  עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה(.

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. סכום המס המועלם.

2.3. המלצת היחידה החוקרת.

2.4. המלצת הפרקליטות.

  • ניתן להבחין בהחלטה זו כי ישנה מגמת החמרה ורצון ליצור גורם הרתעה בתחומי עיסוק כגון יועץ פיננסי במקרה פרטי זה. בנוסף סכום המס שהועלם הינו גבוהה.

החלטת כופר מס הכנסה62/07     

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

מנהלים ובעלי מניות בחברה העוסקת במיון ושיווק ירקות מאזור המרכז נחשדו בהעלמת הכנסות בשנים 2001-2005 בסכום של כ- 14 מיליון ₪ (עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. סכום המס המועלם.

2.3. טרם הוסרו המחדלים.

2.4. המלצת הפרקליטות.

  • סכום המס שהועלם הינו גבוה מאוד. לא הוסרו מחדלים ולכן לא הובעה חרטה של אותם מבצעי העבירה , משך ביצוע העבירה כפי שמצוין במקרה זה הינו 4 שנים

החלטת כופר מס הכנסה 63/07

הנושא: זיוף אישור ניכוי מס במקור

העובדות:

מנהל ובעל מניות בחברה העוסקת בעריכת סרטים מאזור המרכז, נחשד בזיוף מסמך ניכוי מס במקור 1997-2004.

המס הנחסך בגין העבירה מגיע לסך של כ- 400,000 ₪ (עבירות מס עפ"י – במקור בשנים

סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. תדירות העבירה.

2.2. משך זמן ביצוע העבירה.

2.3. המלצת היחידה החוקרת.

  • מדובר בעבירת מס חמורה שנמשכה למשך תקופה ארוכה מאוד וגם ניתן להבחין שלא הוסר המחדל !

החלטת כופר מס הכנסה 68/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

סוחר רכב מאזור המרכז נחשד בהעלמת הכנסות בשנים1999-2005 בסכום של כ- 6 מיליון ₪

(עבירות מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה–

2.1 סכום העבירה.

2.2 תדירות העבירה.

2.3 משך ביצוע העבירה.

2.4 המלצת היחידה החוקרת.

2.5 המלצת הפרקליטות.

  • התשתית העובדתית במקרה דנן מדברת בעד עצמה. בנוסף ניתן לראות מגמה של החלטות כופר רבות שבהן המלצת היחידה החוקרת והמלצת הפרקליטות מהווה שיקול מהותי ובמקרים מסוימים מכריע על מנת שתתקבל ההחלטה להשית כופר. במקרה דנן, לא רצו לפגוע במנגנון ההרתעה של רשויות המס.

החלטת כופר מס הכנסה 69/07

הנושא: קיזוז הפסד שלא כדין

העובדות:

מנהל ובעל מניות בחברות שונות מאזור המרכז, נחשד בקיזוז הפסד מהכנסותיו בשנת 2002 שלא כדין בסכום של כ- 1.5 מיליון ₪ ( עבירת מס עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. המלצת היחידה החוקרת.

2.3. המלצת הפרקליטות.

  • יש לציין כי עבירת מס  לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה הינה עבירת מס מהותית שמגלמת בתוכה את יסוד הכוונה להתחמק מתשלום מס.

החלטת כופר מס הכנסה70/07

הנושא: חשבוניות פיקטיביות

העובדות:

מנהלים ובעלי חברות בתחום ההיי-טק מאזור המרכז, נחשדו בשימוש בחשבוניות כוזבות בשנים 1999-2003 בסכום של 861,000 ₪ ובנוסף בניפוח הוצאות בסכום של) 43,183 – (עבירות מיסים עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה)

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. תדירות העבירה.

2.3. המלצת היחידה החוקרת.

2.4. המלצת הפרקליטות.

החלטת כופר מס הכנסה73/07  

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

עו"ד מאזור הצפון נחשד בהעלמת הכנסות בשנים2003-2005 בסכום של כ- 240,000ש"ח
(עבירות מיסים  עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. המלצת הפרקליטות.

2.2. עיסוקו כעו"ד.

  • זהו מקרה מובהק שבו גורם ההרתעה מקבל חשיבות עליונה משום שעורך דין שמבצע עבירת מס פוגע בחובת אמון ונאמנות. בנוסף מצופה מע"ד שבקיא ומכיר את החוק בצורה טובה לא לבצע עבירות מס במסגרת מילוי תפקידו כעו"ד.

החלטת כופר מס הכנסה74/07  

הנושא: השמטת קניות

העובדות:

בעל חנויות למכירת מחשבים מאזור הצפון נחשד בהעלמת קניות בשנים2000-2003

בסכום של 1,560,726 ₪ ( עבירות מיסים עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה )

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. משך ביצוע העבירה.

החלטת כופר מס הכנסה75/07  

הנושא- השמת הכנסות

העובדות:

בעל מספרה מאזור הצפון, נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2000 – 2006 בסכום של 1,338,251 ₪ (עבירות מיסים עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה-

2.1 סכום העבירה.

2.2 תדירות העבירה.

2.3 המלצת היחידה החוקרת.

החלטת כופר מס הכנסה76/07

הנושא: חשבוניות כוזבות והשמטת הכנסות

העובדות:

מנהל ובעל מניות בחברה מאזור הצפון העוסקת בבניה, נחשד כי דרש בספריו הוצאות הנסמכות

על חשבוניות כוזבות בשנת 2003 בסכום של 995,590 ₪, ובנוסף העלים הכנסות בשנת 2004

בסכום של 541,635 ₪ (עבירות מיסים  עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירות.

2.2. אי הסרת המחדלים.

2.3. המלצת היחידה החוקרת

החלטת כופר מס הכנסה86/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

בעל כולל מאזור המרכז, נחשד בהעלמת הכנסות מברכות בשנים 1998-2003בסכום של כמיליון ₪ ( עבירות מיסים  עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. משך ביצוע העבירה.

2.3. סכום המס המועלם.

2.4. המלצת היחידה החוקרת.

2.5. עבירות מס קודמות.

2.6. עבירות נוספות על חוק העונשין.

החלטת כופר מס הכנסה87/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

תלמיד ישיבה מאזור המרכז, נחשד באי דיווח והעלמת הכנסה נוספת מעבודות חשמל ונגרות

בשנים 1997-2005 בסכום של כ- 1.4 . מיליון ₪ )עבירות עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה(

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. משך ביצוע העבירה.

2.3. המלצת היחידה החוקרת.

2.4. העלמת מקור ההכנסה.

החלטת כופר מס הכנסה 93/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

בעלי מניות ומנהלים בחברה מאזור המרכז העוסקת במתן שיעורים פרטיים, נחשדו בהעלמת

הכנסות בכך שרשמו הוצאות פרטיות כעסקיות בשנים 2004-2006 בסכום של 13,978ש"ח

(עבירות עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה(.

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 קיימות עבירות נוספות על חוק העונשין.

2.2 ביצע העבירות בהיותו עובד מדינה.

החלטת כופר מס הכנסה 95/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

סוחר רכב מאזור הצפון, נחשד בהעלמת הכנסות בשנים2000-2005 בסכום של 1,848,000 ₪ עבירות עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 סכום העבירה.

2.2 תדירות העבירה.

2.3 משך ביצוע העבירה.

2.4 הסרת המחדלים.

2.5 העלים את כל מקור ההכנסה.

החלטת כופר מס הכנסה 97/07 – הקטנת כופר

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

מנהל ובעל מניות בחברה לפינוי אשפה מאזור הצפון, נחשד בהעלמת הכנסות, בכך שדרש בספריו הוצאות כוזבות בשנים 2004 ו- 2006 בסכום של 1,553,83 (עבירות עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 המלצת היחידה החוקרת.

2.2 המלצת הפרקליטות.

החלטת כופר מס הכנסה 103/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

בעל מתפרה מאזור הצפון, נחשד בהעלמת הכנסות בכך שדרש בספריו הוצאות כוזבות בשנים 2000-2003 בסכום של 1,145,391 ₪ )עבירות עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 סכום העבירה.

2.2 תדירות העבירה

2.3 סכום המס המועלם.

החלטת כופר מס הכנסה106/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

סוכן ביטוח מאזור הצפון, נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 1999-2005 בסכום של 793,900 ₪ )עבירות עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. המלצת היחידה החוקרת.

2.3. המלצת הפרקליטות.

החלטת כופר מס הכנסה 111/07

הנושא: זיכוי בגין תרומות כוזבות

העובדות:

פנסיונר מאזור המרכז נחשד בדרישת זיכוי בגין תרומות כוזבות בשנים 1999-20056 , המס הנחסך מגיע לסך של כ- 65,000 ₪ .

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. קשור לתיק אחר שהועבר לפרקליטות.

החלטת כופר מס הכנסה 112/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

מנהל ובעל מניות בחברה מאזור הדרום העוסקת בפעילות תרבות ופנאי, נחשד בהעלמת הכנסות

בשנת 2004 בסכום 303,500 ₪ (עבירות עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 המלצת היחידה החוקרת

2.2 הצורך בהרתעה בענף.

החלטת כופר מס הכנסה114/07  

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

קבלן צבע מאזור ירושלים, נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 1996-2000 בסכום של כ- 4.5 מיליון ₪ )עבירות עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה(.

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 סכום העבירה.

2.2 המלצת היחידה החוקרת.

החלטת כופר מס הכנסה115/07  

הנושא: זיכוי בגין תרומות כוזבות

העובדות:

מנהל בעמותה מאזור המרכז שמטרתה עזרה לנזקקים, נחשד בסיוע לאחרים להתחמק ממס

1999-2005 בסכום של כ- 200,000 ₪ (עבירות עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 מידת הזדון

2.2 תדירות העבירה.

2.3 היות ומדובר במוסד ציבורי שסייע לאחרים להתחמק ממס באופן שיטתי במשך תקופה ארוכה.

 

החלטת כופר מס הכנסה117/07  

הנושא: משכורות כוזבות

העובדות:

בעל מוסך מאזור ירושלים נחשד בהעלמת הכנסות בכך שדרש בספריו משכורות כוזבות בשנים

1999-2006 בסכום של כ- 600,000 ₪ (עבירות עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. משך ביצוע העבירה.

החלטת כופר מס הכנסה118/07  

הנושא: זיכוי בגין תרומות כוזבות

העובדות:

גובה בהתנדבות בעמותה מאזור המרכז, נחשד בסיוע לאחר להתחמק ממס בשנים 2001-2004

בסכום של 26,075 ₪ )עבירות עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. קשור לתיקים אחרים שנמצאים בפרקליטות.

2.2. למרות הסכומים הנמוכים קיים צורך בהרתעה בנושא הזיכוי ממס בגין תרומות כוזבות.

החלטת כופר מס הכנסה 119/07

הנושא: זיכוי בגין תרומות כוזבות

העובדות:

גבאי בבית כנסת מאזור המרכז, נחשד בסיוע לאחר להתחמק ממס בשנת 2003 בסכום של

20,000 ₪ (עבירות עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. ועדת הכופר החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. קשור לתיקים אחרים שנמצאים בפרקליטות.

2.2. למרות הסכומים הנמוכים קיים צורך בהרתעה בנושא הזיכוי ממס בגין תרומות כוזבות.

החלטת כופר מס הכנסה 120/07

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות:

יועץ מס מאזור ירושלים, נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2000-2007 בסכום של 1,158,923 ₪ שנגנבו מלקוחותיו (עבירות עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1 עיקר העבירות הן על חוק העונשין ולכן התיק מועבר לפרקליטות.

  • ניתן להבחין שמדובר בעבירה שבוצעה לאורך זמן רב. סכום המס שהועלם הינו גבוהה ומדובר בעבירת מס חמורה וגם עבירת גניבה לפי חוק העונשין . זאת ועוד, מקרה זה ממחיש את הרצון להרתיע בתחומי עיסוק שונים כגון יועץ מס שמכיר את החוק. יש לציין בנוסף שישנם מקרים שבהם ישנו חומר חקירה וראיות שמספיקות להגשת כתב אישום ולכן במקרה דנן התיק הועבר לפרקליטות.

החלטת כופר מס הכנסה 125/07

הנושא: השמטת קניות

העובדות:

בעל עסק למכירת בגדים מאזור הדרום, נחשד בהעלמת קניות בשנים 2002-2006

בסכום של כ- 1.6 מיליון ₪.

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. סכום העבירה.

2.2. משך זמן ביצוע העבירה.

2.3. המלצת היחידה החוקרת.

החלטת כופר מס הכנסה126/07  

הנושא: זיכוי בגין תרומות כוזבות

העובדות:

זוג שכירים מאזור ירושלים , נחשד בדיווח כוזב על תרומות בשנים 2001-2004 בסכום של 120,000 ₪ (עבירות עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה:

1. הועדה החליטה לדחות הבקשה לכופר.

2. הנימוקים להחלטה –

2.1. קשור לתיקים אחרים שנמצאים בפרקליטות.

2.2. למרות הסכומים הנמוכים קיים צורך בהרתעה בנושא הזיכוי ממס בגין תרומות כוזבות.

החלטת כופר מע"מ ומכסמס'17/07

הנושא: העלמת עסקאות.

העובדות:

עוסק מאזור הדרום שעיסוקו ייצור ושיווק רהיטי עץ חשוד בהעלמת עסקאות בשנים 1999-2003

בסכום מס של 829,248 ₪(עבירות עפ"י סעיף 117 ב' לחוק מע"מ).

החלטה:

1. הוועדה החליטה להגיש נגד העוסק כתב אישום.

2. הנימוקים להחלטה-

2.1. גובה סכום המס הפלילי.

2.2. עבירות מתמשכות.

החלטת כופר מע"מ ומכסמס' 22/07

הנושא: העלמת עסקאות.

העובדות:

עוסק מאזור המרכז הנותן שירותים חשבונאים לעוסקים, נחשד בהעלמת עסקאות בשנים

2006-2002 בסכום מס של 164,722 ₪ (עבירות עפ"י סעיף 117 ב' לחוק מע"מ).

החלטה:

1. הוועדה מורה להגיש כתב אישום.

2. נימוקים להחלטה:

2.1. עבירה חוזרת.

2.2. תדירות ומשך העבירה.

2.3. העבירות בוצעו ע"י מי שאמור לייצג עוסקים אחרים.  חזור למעלה  חזור למעלה שלח לחבר  שלח לחבר שלח לחבר  הוסף למועדפים  Rss

חדשות ועדכונים

מאמרים בענייני מס
מאמרים בענייני מס
למידע נוסף


מאמר לפי חוק איסור הלבנת הון בסוגית עיצום כספי
מאמר זה דן באדם שנכנס לשטחי מדינת ישראל עם חמישים אלף דולר במזומן, פיצל את הכסף, לא דיווח ויצא בעיצום כספי של 0 ש"ח בלבד. - הכיצד ?
למידע נוסף


מאמר חדש בנושא עבירות מס
מאמר זה דן במקרים של אי הסרת מחדל בעבירות מס שלא יוביל בהכרח למאסר בפועל !
למידע נוסף


גיליון "בניגוד לחוק"
עבירות מס, כופר מס, פשיטת רגל, הלבנת הון, חוק ניירות ערך, בלו דלק, חוקי מס, פירוקים, פקודת המכס, מס קניה, טיפים לנחקר,

משרד בתרון, בר-טוב | רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החיל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510 |
תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד. הגלישה באתר בכפוף לתקנון.
עבירות מס

עבירות מס | הלבנת הון | טיפים לנחקר בעבירות מס | זכויות העצור להיפגש עם עו"ד | כופר | קנס מנהלי | גילוי מרצון | עיצום כספי | עבירות מס מהותיות |עבירות מס טכניות | פשיטת רגל | חדשות ועדכונים | שיתוף פעולה | מאמרים


האתר פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים
כל הזכויות שמורות למשרד בתרון, בר-טוב.